Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Đăng lúc: 04/06/2018 (GMT+7)
100%

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức họp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết , chỉ thị , quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban bí thư ( Khóa XII ) và Chỉ Thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh hóa

Thực hiện kế hoạch của BCH Huyện đảng bộ, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy Thiêu hóa, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018 BCH Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Về dự và chỉ đạo hội nghị về phía lãnh đạo huyện có đồng chí : Lê Xuân Đào - Ủy viên BTV- Phó chủ tịch UBND huyện, cụm trưởng cụm kinh tế số 3 của huyện. Đồng chí : Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy – Chánh văn phòng Huyện ủy, cán bộ phụ trách vòng 2 Đảng bộ Thiệu Vũ.

Về phía xã có đồng chí: Ngô Đức Ngọc - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND, các đồng chí trong BCH đảng bộ và hơn 250 đảng viên đã về tham dự hội nghị.

Thay mặt các đồng chí trong BTV, đồng chí Ngô Đức Ngọc bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị
34072594_1987372181515494_8677354656990494720_n.jpg

Đ/c Ngô Đức Ngọc - Bí Thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị

Tiếp theo đồng chí Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng được sự phân công của BTV thông qua báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 –- 2020 trong báo cáo đã nêu rõ được các nhiệm vụ mà trong ba năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Vũ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp của Trung ương, của tỉnh, của huyện tiếp tục được ban hành và đi vào cuộc sống. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành của huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ xã. Trên địa bàn xã, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và phát huy tác dụng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới tư duy, có quyết tâm cao vươn lên xây dựng gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp.
34017492_1987372141515498_8978829312123731968_n.jpg
Đ/c Trịnh Đình Hân thông qua báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, có không ít khó khăn tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII. Kinh tế trong nước phục hồi chậm. Giá tiêu dùng, giá đầu vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trong khi giá nông sản thấp và bấp bênh. Thời tiết, dịch bệnh cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp. Nguồn thu ngân sách vẫn hạn hẹp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã tuy đã được nâng lên nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển. những đặc điểm và khó khăn trên, đã có tác động rất lớn đến quá trình tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Trong bối cảnh ấy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII đạt những kết quả quan trọng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, đại hội nhiệm kỳ 2015 –- 2020

TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu Đại hội

Ghi chú

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

13%

13%

14%

14%

2

- Cơ cấu kinh tế

+ Nông nghiệp

+ Tiểu thủ công nghiệp

+ Dịch vụ thương mại

45%

27%

28%

45%

27%

28%

34%

30%

36%

3

Tổng sản lượng lương thực

4.831 tấn

5058 tấn

4865 tấn

4.200 tấn

4

Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác

105 triệu

110 triệu

125 triệu

120 triệu

5

Thu nhập bình quân đầu người

22 triệu

24 triệu

30 triệu

35 triệu

6

Tổng đầu tư xây dựng cơ bản

13,1 tỷ

15 tỷ

22 tỷ

18 tỷ

7

Thu ngân sách so với KH huyện giao

10%

10%

10%

8

Chất lượng giáo dục

+ Trường THCS

+ Trường Tiểu Học

+ Trường Mầm Non

Khá

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

Khá

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

9

Về y tế

Chuẩn QG

Chuẩn QG giai đoạn 2

Chuẩn QG giai đoạn 2

10

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

0,53%

0,86%

0,08%

11

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

10%

10%

10%

12

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

85%

88%

88%

100%

13

Xây dựng làng văn hóa

4/4= 100%

4/4

4/4

4/4

14

Số thôn, làng, cơ quan , trường học đạt tiêu chí văn hóa

06/07

06/07

06/07

15

Tỷ lệ gia đình văn hóa

85%

85%

88%

85%

16

Tỷ lệ hộ nghèo

12,58%

19,31%

12,4%

2-3%

17

Xây dựng nông thôn mới

15 tiêu chí

16 tiêu chí

17 tiêu chí

TH trong năm 2020

18

Tỷ lệ chi bộ TSVM

6/7

4/7

6/7

100%

19

Tiêu chí Đảng bộ

TSVM

TSVM

TSVM

TSVM

34014155_1987371801515532_1080942895017492480_n.jpg
Các Đ/C trong BTV điều hành hội nghị

34178156_1987372088182170_4128132027281047552_n.jpg

Nhiệm vụ, g
iải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giai đoạn 2018 - 2020.

I. Về công tác lãnh đao, chỉ đao tổ chức triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần th XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giai đoạn 2018 - 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Tiếp tục cụ th hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, để án, cơ chế.,, nhằm thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

1. Về kinh tế

1.1. Về Nông nghiệp

Tiếp tục bầm sát thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020; đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng mùa vụ, phát triển mạnh mô hình vùng màu, cánh đồng mẫu ln, đưa cây hàng hóa có giá trị cao vào thâm canh. Quan tâm phát triển mạnh sản xuất vụ Đông, coi vụ đông là vụ sản xuất chính, đưa những cây có giá trị hàng hoá, giảm dần diện tích cây ngô và những cây có giá trị kinh tế thấp. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo mô hình nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU và nghị quyết số: 41-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ xã; có biện pháp đ chỉ đạo xây dựng mô hình trang trại, gia trại, làm tt công tác khuyến nông, thường xuyên tô chức các lớp học nghề để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, t chức tốt phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, tăng cường quản lý Nhà nước vê kinh doanh thuc bảo vệ thực vật. Vận động nhân dân xã hội hóa đu tư bê tông hóa hệ thống kênh, mương đường giao thông nội đồng đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Quan tâm tạo điều kiện cho các trang trại, gia trại phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế cao, theo tinh thần nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, phấn đấu có 2/3 số gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục có định hướng chuyển dịch những vùng sâu trũng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Quan tâm tạo điều kiện để Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát triển đúng hướng; đáp ứng yêu câu sản xut của nhân dân và nhu cầu của nên kinh tế thị trường. Phát trin c phần, tăng doanh thu; hoàn thiện việc xây dựng phòng làm việc, nhà kho, khu vực làm giông như Nghị chuyên đề đã đề ra.

1.2. Dịch vụ thương mại, phát triển tiu thủ công nghiệp và ngành nghề

Quan tâm hô trợ, đu tư cho phát trin ngành ngh, tiểu thủ công nghiệp; phát trin các ngh sn có ở địa phương như: đá, mộc, xây dựng, mây giang xiên, các dịch vụ vận tải nhỏ.v.v. Quan tâm thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính ngân sách, không đê xảy ra sai phạm; tích cực thu hồi công nợ. Quan tâm thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động, hàng năm phấn đấu có 10 người tr lên tham gia xuất khẩu lao động. Tích cực và ch động tìm kiếm và mở rộng thị trường giao thương hàng hoá, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất. Quản lý tốt nguồn tài nguyên đất, cát, môi trường. Động viên nhân dân hoàn thiện các công trình vệ sinh, đậy nắp hệ thống cống rành quanh làng.v.v. Thực hiện tốt công tác bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trương.

Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, theo hướng đồng bộ và hiện đại. Tích cực đấu mối với các cơ quan, ban, ngành chức năng của trên để đón nhận các dự án làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường mầm non;

- Tiếp tục đầu tư để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018 và nâng cao chất lượng các tiêu chí và giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

2. Văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học; chú trọng giáo dục mũi nhọn, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, sử dụng có hiệu quả cơ s vật cht của các nhà trường; giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đng; làm tt công tác khuyên học, khuyên tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển hệ thống thông tin, truyền thanh, hoàn thiện cơ sở vật cht văn hóa theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu câu của nhân dân và góp phân hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát trin mạng lưới y tế thôn theo hướng chun hóa; nâng cao cht lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh và làm tốt công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ em và nhân dân; tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, củng cố đội ngũ y tế thôn. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân s, hạn chế thấp nhất người sinh con ngoài kế hoạch; giữ vững đơn vị chun quốc gia mức độ 2 về y tế giai đoạn 2020.

Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, phát huy có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, cht lượng gia đình, làng, xã văn hóa. Đưa hương ước, qui ước làng, xã văn hóa vào cuộc sống; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội; các làng và các cơ quan trường học giữ vững làng, cơ quan trường học có nếp sống văn hóa. Tiếp tục phát động phong trào văn hóa văn nghệ, th dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ. Phn đu giữ vững xã văn hóa, nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác xoá đói giảm nghèo, nhất là giảm nghèo đồng bào thủy cơ; hàng năm tiên hành rà soát và bình xét hộ nghèo nghiêm túc, đảm bảo đúng theo hướng dẫn.

3. Quốc phòng - an ninh

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vừng mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, gắn với thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 48 của BChính trị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, và thư kêu gọi của Ch tịch nước vê giữ vng thế trận lòng dân; phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng vững mạnh, tổ chức tốt công tác hun luyện, bi dưng nghin v cho lc lưng vũ trang đa phương. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý thanh niên trong độ tui nghĩa vụ quân sự, nắm chc tình hình din biến cơ sở. Đảm bảo an toàn tuyệt đi các hoạt động ở địa phương; đặc biệt là các dịp lễ tết, Đại hội Đảng các cấp; nâng cao cht lượng hoạt động của t an ninh trật tự, an ninh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gi vng ổn định về chính trị, không đ xảy ra đim nóng, đột xuất, bất ngờ.

4. Về công tác Xây dựng Đng và hệ thống chính trị

1. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, năng cao năng lực lãnh đạo và sc chiến đu của tô chức cơ sở đảng

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tướng, chú nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chỉ Minh, các ch trương ca Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thề cán bộ, đảng viên; gắn với “Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh” xây dng chi bộ, cơ quan đơn vị kiểu mẫu, người cán bộ đảng viên kiu mẫu như lời Bác Hồ dạy đôi vi Thanh Hoá; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, công tác quản lý, bi dưỡng, giáo dục đảng viên, trong rèn luyện đạo đức lối sống, trong sinh hoạt, học tập. Cấp uỷ Đảng chọn điểm nhấn, nội dung trọng tâm của đơn vị, ch động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhim vụ chính trị phù hợp, có tính khả thi cao đ đăng ký và phát động thi đua hàng năm. Thực hiện tt việc nêu gương của người đứng đu và việc xây dựng chnh đn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, Khóa XII.

Thực hiện tt công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí, sắp xếp đề bạt cán bộ hợp lý, phù họp với trình độ năng lực, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên. T chức thực hiện tốt công tác kiếm tra, giám sát các t chức đảng và đảng viên trong thực hiện cương lĩnh Điều lệ Đảng; phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm. Tích cực đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Tiếp tục đy mạnh cải cách hành chỉnh, phát huy dân chù, tăng cường pháp chế, thiết lập trật tự kỷ cương, xây dựng chính quyn trong sạch vững mạnh

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỹ năng hoạt động của đại biểu, t đại biu và Thường trực Hội đông nhân dân xã; cht lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; định kỳ t chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu, theo đúng hướng dân. Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của c tri và nhân dân kịp thời, thỏa đáng và thiết thực.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp điều hành, quản lý của y ban nhân dân xã; thực hiện nghiêm qui chế dân chủ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế- Một cửa - , không gây phiên hà, sách nhiễu nhân dân, gần dân, tôn trọng nhân dân; tăng cường quản lý kinh tế, quản lý xã hội bằng pháp luật, Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân kịp thời, không để kẻo dài, phát sinh thành điểm nóng.

3. Tăng cường công tác dân vận, đi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thê chính trị - xã hội

Thực hiện tốt công tác phi hợp, công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua Dân vận khéo; tiếp tục nhân ra diện rộng những mô hình thực hiện tốt công tác dân vận, Quan tâm cũng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận.

Xây dựng củng cố Mặt trận tổ quốc và các đoàn th thực sự vững mạnh, tiếp tục đổi mi phương thức hoạt dộng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nâng cao chất lượng xây dựng củng cố tổ chức hội; Phát huy vại trò giám sát, phn biện hội, chăm lo bảo vệ quyn, lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên. Vận động nhân dân, đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia các phong trào thì đua yêu nước, chung tay xây dựng "Nông thôn mới”, góp phần thực hiện thẳng lợi nghị quyết Đại hội đề ra
34087442_1987371778182201_4909418073418629120_n.jpg
Đ/c Lê Xuân Đào - ủy viên BTV phó Chủ tịch UBNDhuyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Buổi chiều cùng ngày Đảng bộ tiếp tục làm việc với nội rất quan trọng đó là: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ Thị, Quy định, Kết Luận, Thông báo, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí : Ngô Đức Ngọc - Bí thư Đảng bộ truyền đạt 4 chuyên đề đó là:
34119478_1987371731515539_6887822199143530496_n.jpg
Đồng chí : Ngô Đức Ngọc – Bí thư Đảng bộ truyền đạt chuyên đề

Chuyên đề 1
. Hướng dẫn số 02 - HD/TW ngày 08 tháng 02 năm 2018 hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Chuyên đề 2 : Chỉ thị số 22 - CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 – 11/6/2018)

Chuyên đề 3 : Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Chuyên đề 4: Chỉ thị số 13 - CT/TU ngày 29 tháng 11 năm 2017 củ BTV tỉnh Thanh hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “ diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới.

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND được sự phân công của BTV truyền đạt, triển khai ba chuyên đề đó là:
33964804_1987371654848880_2129877464657166336_n.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND truyền đạt, triển khai 03 chuyên đề

Chuyên đề 1
: Nghị Quyết số 23 - NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề 2: Kết luận số 29 - KH/TW ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính Trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Chuyên đề 3: Kết luận số 30 - KH/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn .

Đồng chí : Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng, được sự phân công của ban thường vụ trình bày 4 chuyên đề đó là:
33965595_1987371704848875_3698396274161090560_n.jpg
Đồng chí : Trịnh Đình Hân --Phó bí thư trực Đảng trình bày chuyên đề

Chuyên đề 1
: Chỉ thị số 20 - CT/TW ngày 18 tháng 01 năm 2018 của ban Bí thư xề tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Chuyên đề 2 : Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 20 tháng 01 Năm 2018 của ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ tronh tình hình mới.

Chuyên đề 3 : Quy định số 124 QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Chuyên đề 4: Kết luận số 267 - KL/TU ngày 25 tháng 12 năm 2017 của BTV Tỉnh ủy Thanh hóa về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

33944212_1987372031515509_7717242832825614336_n.jpg

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ đã hoàn thành hai nội dung quan trọng đó là.
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cácNghị quyết, Chỉ Thị, Quy định, Kết Luận, Thông báo, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.Đảng bộ kết thúc vào lúc 17h cùng ngày .


Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Đăng lúc: 04/06/2018 (GMT+7)
100%

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức họp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết , chỉ thị , quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban bí thư ( Khóa XII ) và Chỉ Thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh hóa

Thực hiện kế hoạch của BCH Huyện đảng bộ, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy Thiêu hóa, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018 BCH Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Về dự và chỉ đạo hội nghị về phía lãnh đạo huyện có đồng chí : Lê Xuân Đào - Ủy viên BTV- Phó chủ tịch UBND huyện, cụm trưởng cụm kinh tế số 3 của huyện. Đồng chí : Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy – Chánh văn phòng Huyện ủy, cán bộ phụ trách vòng 2 Đảng bộ Thiệu Vũ.

Về phía xã có đồng chí: Ngô Đức Ngọc - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND, các đồng chí trong BCH đảng bộ và hơn 250 đảng viên đã về tham dự hội nghị.

Thay mặt các đồng chí trong BTV, đồng chí Ngô Đức Ngọc bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị
34072594_1987372181515494_8677354656990494720_n.jpg

Đ/c Ngô Đức Ngọc - Bí Thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị

Tiếp theo đồng chí Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng được sự phân công của BTV thông qua báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 –- 2020 trong báo cáo đã nêu rõ được các nhiệm vụ mà trong ba năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Vũ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp của Trung ương, của tỉnh, của huyện tiếp tục được ban hành và đi vào cuộc sống. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành của huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ xã. Trên địa bàn xã, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và phát huy tác dụng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới tư duy, có quyết tâm cao vươn lên xây dựng gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp.
34017492_1987372141515498_8978829312123731968_n.jpg
Đ/c Trịnh Đình Hân thông qua báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, có không ít khó khăn tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII. Kinh tế trong nước phục hồi chậm. Giá tiêu dùng, giá đầu vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trong khi giá nông sản thấp và bấp bênh. Thời tiết, dịch bệnh cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp. Nguồn thu ngân sách vẫn hạn hẹp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã tuy đã được nâng lên nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển. những đặc điểm và khó khăn trên, đã có tác động rất lớn đến quá trình tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Trong bối cảnh ấy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII đạt những kết quả quan trọng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, đại hội nhiệm kỳ 2015 –- 2020

TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu Đại hội

Ghi chú

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

13%

13%

14%

14%

2

- Cơ cấu kinh tế

+ Nông nghiệp

+ Tiểu thủ công nghiệp

+ Dịch vụ thương mại

45%

27%

28%

45%

27%

28%

34%

30%

36%

3

Tổng sản lượng lương thực

4.831 tấn

5058 tấn

4865 tấn

4.200 tấn

4

Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác

105 triệu

110 triệu

125 triệu

120 triệu

5

Thu nhập bình quân đầu người

22 triệu

24 triệu

30 triệu

35 triệu

6

Tổng đầu tư xây dựng cơ bản

13,1 tỷ

15 tỷ

22 tỷ

18 tỷ

7

Thu ngân sách so với KH huyện giao

10%

10%

10%

8

Chất lượng giáo dục

+ Trường THCS

+ Trường Tiểu Học

+ Trường Mầm Non

Khá

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

Khá

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Tiên tiến

Chuẩn QG

Tiên tiến

Chuẩn QG

9

Về y tế

Chuẩn QG

Chuẩn QG giai đoạn 2

Chuẩn QG giai đoạn 2

10

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

0,53%

0,86%

0,08%

11

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

10%

10%

10%

12

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

85%

88%

88%

100%

13

Xây dựng làng văn hóa

4/4= 100%

4/4

4/4

4/4

14

Số thôn, làng, cơ quan , trường học đạt tiêu chí văn hóa

06/07

06/07

06/07

15

Tỷ lệ gia đình văn hóa

85%

85%

88%

85%

16

Tỷ lệ hộ nghèo

12,58%

19,31%

12,4%

2-3%

17

Xây dựng nông thôn mới

15 tiêu chí

16 tiêu chí

17 tiêu chí

TH trong năm 2020

18

Tỷ lệ chi bộ TSVM

6/7

4/7

6/7

100%

19

Tiêu chí Đảng bộ

TSVM

TSVM

TSVM

TSVM

34014155_1987371801515532_1080942895017492480_n.jpg
Các Đ/C trong BTV điều hành hội nghị

34178156_1987372088182170_4128132027281047552_n.jpg

Nhiệm vụ, g
iải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giai đoạn 2018 - 2020.

I. Về công tác lãnh đao, chỉ đao tổ chức triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần th XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giai đoạn 2018 - 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Tiếp tục cụ th hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, để án, cơ chế.,, nhằm thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

1. Về kinh tế

1.1. Về Nông nghiệp

Tiếp tục bầm sát thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020; đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng mùa vụ, phát triển mạnh mô hình vùng màu, cánh đồng mẫu ln, đưa cây hàng hóa có giá trị cao vào thâm canh. Quan tâm phát triển mạnh sản xuất vụ Đông, coi vụ đông là vụ sản xuất chính, đưa những cây có giá trị hàng hoá, giảm dần diện tích cây ngô và những cây có giá trị kinh tế thấp. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo mô hình nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU và nghị quyết số: 41-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ xã; có biện pháp đ chỉ đạo xây dựng mô hình trang trại, gia trại, làm tt công tác khuyến nông, thường xuyên tô chức các lớp học nghề để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, t chức tốt phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, tăng cường quản lý Nhà nước vê kinh doanh thuc bảo vệ thực vật. Vận động nhân dân xã hội hóa đu tư bê tông hóa hệ thống kênh, mương đường giao thông nội đồng đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Quan tâm tạo điều kiện cho các trang trại, gia trại phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế cao, theo tinh thần nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, phấn đấu có 2/3 số gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục có định hướng chuyển dịch những vùng sâu trũng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Quan tâm tạo điều kiện để Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát triển đúng hướng; đáp ứng yêu câu sản xut của nhân dân và nhu cầu của nên kinh tế thị trường. Phát trin c phần, tăng doanh thu; hoàn thiện việc xây dựng phòng làm việc, nhà kho, khu vực làm giông như Nghị chuyên đề đã đề ra.

1.2. Dịch vụ thương mại, phát triển tiu thủ công nghiệp và ngành nghề

Quan tâm hô trợ, đu tư cho phát trin ngành ngh, tiểu thủ công nghiệp; phát trin các ngh sn có ở địa phương như: đá, mộc, xây dựng, mây giang xiên, các dịch vụ vận tải nhỏ.v.v. Quan tâm thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính ngân sách, không đê xảy ra sai phạm; tích cực thu hồi công nợ. Quan tâm thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động, hàng năm phấn đấu có 10 người tr lên tham gia xuất khẩu lao động. Tích cực và ch động tìm kiếm và mở rộng thị trường giao thương hàng hoá, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất. Quản lý tốt nguồn tài nguyên đất, cát, môi trường. Động viên nhân dân hoàn thiện các công trình vệ sinh, đậy nắp hệ thống cống rành quanh làng.v.v. Thực hiện tốt công tác bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trương.

Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, theo hướng đồng bộ và hiện đại. Tích cực đấu mối với các cơ quan, ban, ngành chức năng của trên để đón nhận các dự án làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường mầm non;

- Tiếp tục đầu tư để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018 và nâng cao chất lượng các tiêu chí và giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

2. Văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học; chú trọng giáo dục mũi nhọn, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, sử dụng có hiệu quả cơ s vật cht của các nhà trường; giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đng; làm tt công tác khuyên học, khuyên tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển hệ thống thông tin, truyền thanh, hoàn thiện cơ sở vật cht văn hóa theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu câu của nhân dân và góp phân hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát trin mạng lưới y tế thôn theo hướng chun hóa; nâng cao cht lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh và làm tốt công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ em và nhân dân; tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, củng cố đội ngũ y tế thôn. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân s, hạn chế thấp nhất người sinh con ngoài kế hoạch; giữ vững đơn vị chun quốc gia mức độ 2 về y tế giai đoạn 2020.

Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, phát huy có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, cht lượng gia đình, làng, xã văn hóa. Đưa hương ước, qui ước làng, xã văn hóa vào cuộc sống; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội; các làng và các cơ quan trường học giữ vững làng, cơ quan trường học có nếp sống văn hóa. Tiếp tục phát động phong trào văn hóa văn nghệ, th dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ. Phn đu giữ vững xã văn hóa, nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác xoá đói giảm nghèo, nhất là giảm nghèo đồng bào thủy cơ; hàng năm tiên hành rà soát và bình xét hộ nghèo nghiêm túc, đảm bảo đúng theo hướng dẫn.

3. Quốc phòng - an ninh

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vừng mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, gắn với thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 48 của BChính trị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, và thư kêu gọi của Ch tịch nước vê giữ vng thế trận lòng dân; phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng vững mạnh, tổ chức tốt công tác hun luyện, bi dưng nghin v cho lc lưng vũ trang đa phương. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý thanh niên trong độ tui nghĩa vụ quân sự, nắm chc tình hình din biến cơ sở. Đảm bảo an toàn tuyệt đi các hoạt động ở địa phương; đặc biệt là các dịp lễ tết, Đại hội Đảng các cấp; nâng cao cht lượng hoạt động của t an ninh trật tự, an ninh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gi vng ổn định về chính trị, không đ xảy ra đim nóng, đột xuất, bất ngờ.

4. Về công tác Xây dựng Đng và hệ thống chính trị

1. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, năng cao năng lực lãnh đạo và sc chiến đu của tô chức cơ sở đảng

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tướng, chú nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chỉ Minh, các ch trương ca Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thề cán bộ, đảng viên; gắn với “Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh” xây dng chi bộ, cơ quan đơn vị kiểu mẫu, người cán bộ đảng viên kiu mẫu như lời Bác Hồ dạy đôi vi Thanh Hoá; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, công tác quản lý, bi dưỡng, giáo dục đảng viên, trong rèn luyện đạo đức lối sống, trong sinh hoạt, học tập. Cấp uỷ Đảng chọn điểm nhấn, nội dung trọng tâm của đơn vị, ch động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhim vụ chính trị phù hợp, có tính khả thi cao đ đăng ký và phát động thi đua hàng năm. Thực hiện tt việc nêu gương của người đứng đu và việc xây dựng chnh đn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, Khóa XII.

Thực hiện tt công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí, sắp xếp đề bạt cán bộ hợp lý, phù họp với trình độ năng lực, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên. T chức thực hiện tốt công tác kiếm tra, giám sát các t chức đảng và đảng viên trong thực hiện cương lĩnh Điều lệ Đảng; phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm. Tích cực đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Tiếp tục đy mạnh cải cách hành chỉnh, phát huy dân chù, tăng cường pháp chế, thiết lập trật tự kỷ cương, xây dựng chính quyn trong sạch vững mạnh

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỹ năng hoạt động của đại biểu, t đại biu và Thường trực Hội đông nhân dân xã; cht lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; định kỳ t chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu, theo đúng hướng dân. Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của c tri và nhân dân kịp thời, thỏa đáng và thiết thực.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp điều hành, quản lý của y ban nhân dân xã; thực hiện nghiêm qui chế dân chủ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế- Một cửa - , không gây phiên hà, sách nhiễu nhân dân, gần dân, tôn trọng nhân dân; tăng cường quản lý kinh tế, quản lý xã hội bằng pháp luật, Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân kịp thời, không để kẻo dài, phát sinh thành điểm nóng.

3. Tăng cường công tác dân vận, đi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thê chính trị - xã hội

Thực hiện tốt công tác phi hợp, công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua Dân vận khéo; tiếp tục nhân ra diện rộng những mô hình thực hiện tốt công tác dân vận, Quan tâm cũng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận.

Xây dựng củng cố Mặt trận tổ quốc và các đoàn th thực sự vững mạnh, tiếp tục đổi mi phương thức hoạt dộng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nâng cao chất lượng xây dựng củng cố tổ chức hội; Phát huy vại trò giám sát, phn biện hội, chăm lo bảo vệ quyn, lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên. Vận động nhân dân, đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia các phong trào thì đua yêu nước, chung tay xây dựng "Nông thôn mới”, góp phần thực hiện thẳng lợi nghị quyết Đại hội đề ra
34087442_1987371778182201_4909418073418629120_n.jpg
Đ/c Lê Xuân Đào - ủy viên BTV phó Chủ tịch UBNDhuyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Buổi chiều cùng ngày Đảng bộ tiếp tục làm việc với nội rất quan trọng đó là: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ Thị, Quy định, Kết Luận, Thông báo, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí : Ngô Đức Ngọc - Bí thư Đảng bộ truyền đạt 4 chuyên đề đó là:
34119478_1987371731515539_6887822199143530496_n.jpg
Đồng chí : Ngô Đức Ngọc – Bí thư Đảng bộ truyền đạt chuyên đề

Chuyên đề 1
. Hướng dẫn số 02 - HD/TW ngày 08 tháng 02 năm 2018 hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Chuyên đề 2 : Chỉ thị số 22 - CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 – 11/6/2018)

Chuyên đề 3 : Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Chuyên đề 4: Chỉ thị số 13 - CT/TU ngày 29 tháng 11 năm 2017 củ BTV tỉnh Thanh hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “ diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới.

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND được sự phân công của BTV truyền đạt, triển khai ba chuyên đề đó là:
33964804_1987371654848880_2129877464657166336_n.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND truyền đạt, triển khai 03 chuyên đề

Chuyên đề 1
: Nghị Quyết số 23 - NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề 2: Kết luận số 29 - KH/TW ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính Trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Chuyên đề 3: Kết luận số 30 - KH/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn .

Đồng chí : Trịnh Đình Hân - Phó bí thư trực Đảng, được sự phân công của ban thường vụ trình bày 4 chuyên đề đó là:
33965595_1987371704848875_3698396274161090560_n.jpg
Đồng chí : Trịnh Đình Hân --Phó bí thư trực Đảng trình bày chuyên đề

Chuyên đề 1
: Chỉ thị số 20 - CT/TW ngày 18 tháng 01 năm 2018 của ban Bí thư xề tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Chuyên đề 2 : Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 20 tháng 01 Năm 2018 của ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ tronh tình hình mới.

Chuyên đề 3 : Quy định số 124 QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Chuyên đề 4: Kết luận số 267 - KL/TU ngày 25 tháng 12 năm 2017 của BTV Tỉnh ủy Thanh hóa về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

33944212_1987372031515509_7717242832825614336_n.jpg

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ đã hoàn thành hai nội dung quan trọng đó là.
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cácNghị quyết, Chỉ Thị, Quy định, Kết Luận, Thông báo, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.Đảng bộ kết thúc vào lúc 17h cùng ngày .


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT