HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂ 2021

Đăng lúc: 19/07/2021 (GMT+7)
100%

SÁNG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021 ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU VŨ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

SÁNG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021 ĐƯỢC SỰ THỐNG NHẤT CỦA BCH ĐẢNG ỦY, ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU VŨ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021, VỀ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÓ Đ/C BÙI TRUNG HIẾU, HUYỆN ỦY VIÊN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÁN BỘ CHỈ ĐẠO VÒNG HAI, CÁC Đ/C TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÙNG VỚI 276 ĐẢNG VIÊN ĐẾN TỪ 8 CHI BỘ VỀ DỰ ĐẦY ĐỦ
a sinh.jpg
Đ/c Nguyễn Quang Sinh Bí thư Đảng bộ Chủ tịch HĐND khai mạc Hội ngthị và triển khai quán triệt NQ

binh anh.jpg
Đ/c Lê Tiến Bình phó bí thư Chủ tịch UBND thông qua chương trình hành động thực hiện NQ

sy.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Sỹ Phó bí thư trực đảng Thông qua báo cáo sơ kết

hieu anh.jpg
Đ/c Bùi Trung Hiếu - Huyện ủy viên trưởng phòng tài chính cán bộ chỉ đạo vòng 2 phát biểu chỉ đạo

tap the.jpg
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂ 2021

Đăng lúc: 19/07/2021 (GMT+7)
100%

SÁNG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021 ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU VŨ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

SÁNG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021 ĐƯỢC SỰ THỐNG NHẤT CỦA BCH ĐẢNG ỦY, ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU VŨ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021, VỀ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÓ Đ/C BÙI TRUNG HIẾU, HUYỆN ỦY VIÊN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÁN BỘ CHỈ ĐẠO VÒNG HAI, CÁC Đ/C TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÙNG VỚI 276 ĐẢNG VIÊN ĐẾN TỪ 8 CHI BỘ VỀ DỰ ĐẦY ĐỦ
a sinh.jpg
Đ/c Nguyễn Quang Sinh Bí thư Đảng bộ Chủ tịch HĐND khai mạc Hội ngthị và triển khai quán triệt NQ

binh anh.jpg
Đ/c Lê Tiến Bình phó bí thư Chủ tịch UBND thông qua chương trình hành động thực hiện NQ

sy.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Sỹ Phó bí thư trực đảng Thông qua báo cáo sơ kết

hieu anh.jpg
Đ/c Bùi Trung Hiếu - Huyện ủy viên trưởng phòng tài chính cán bộ chỉ đạo vòng 2 phát biểu chỉ đạo

tap the.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT