Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

sáng ngày 30/6/2019 Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019

Thực hiện kế hoạch của BCH Huyện đảng bộ, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy Thiêu hóa, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2019 BCH Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 cuối năm 2019

Về dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Lãnh đạo Huyện có đồng chí : Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy Chánh văn phòng Huyện ủy

Về phía xã có đồng chí: Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh Phó bí thư Chủ tịch UBND, các đồng chí

Đồng chí: Trịnh Đình Hân Phó bí thư trực Đảng, các đồng chí trong BCH đảng bộ và hơn 250 đảng viên đã về tham dự hội nghị.

Trong buổi sơ kết Đảng bộ đã thực hiện việc trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đ/c

1. Đ/c Lê Đức Toàn chi bộ thôn Lam vỹ

2. Đ/ c Nguyễn Văn Triết chi bộ thôn Yên lộ
IMG_20190630_071033.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy Chánh văn phòng Huyện ủy trao huy hiệu đảng cho các đ/c được nhận huy hiệu đảng đợt 19/5/2019)

Thay mặt các đồng chí trong BTV, đồng chí Ngô Đức Ngọc bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị
IMG_20190630_071143.jpg
( Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị)

IMG_20190630_070826.jpg
(Đ/c Trịnh Đình Hân Phó bí thư trực đảng thay mặt cho BTV trình bày báo cáo sơ kết )

Đồng chí Trịnh Đình Hân – Phó bí thư trực Đảng được sự phân công của BTV thông qua báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 trong báo cáo đã nêu rõ được các nhiệm vụ mà trong 06 tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Vũ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp của Trung ương, của tỉnh, của huyện tiếp tục được ban hành và đi vào cuộc sống. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành của huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ xã. Trên địa bàn xã, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và phát huy tác dụng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới tư duy, có quyết tâm cao vươn lên xây dựng gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp.
IMG_20190630_081545.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Sinh Phó bí thư - Chủ tịch UBND triển khai một số nhiệm vụ quan trọng xin ý kiến của Đảng bộ )
IMG_20190630_073033.jpg

Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

sáng ngày 30/6/2019 Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019

Thực hiện kế hoạch của BCH Huyện đảng bộ, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy Thiêu hóa, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2019 BCH Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 cuối năm 2019

Về dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Lãnh đạo Huyện có đồng chí : Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy Chánh văn phòng Huyện ủy

Về phía xã có đồng chí: Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Nguyễn Quang Sinh Phó bí thư Chủ tịch UBND, các đồng chí

Đồng chí: Trịnh Đình Hân Phó bí thư trực Đảng, các đồng chí trong BCH đảng bộ và hơn 250 đảng viên đã về tham dự hội nghị.

Trong buổi sơ kết Đảng bộ đã thực hiện việc trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đ/c

1. Đ/c Lê Đức Toàn chi bộ thôn Lam vỹ

2. Đ/ c Nguyễn Văn Triết chi bộ thôn Yên lộ
IMG_20190630_071033.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BCH huyện ủy Chánh văn phòng Huyện ủy trao huy hiệu đảng cho các đ/c được nhận huy hiệu đảng đợt 19/5/2019)

Thay mặt các đồng chí trong BTV, đồng chí Ngô Đức Ngọc bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị
IMG_20190630_071143.jpg
( Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị)

IMG_20190630_070826.jpg
(Đ/c Trịnh Đình Hân Phó bí thư trực đảng thay mặt cho BTV trình bày báo cáo sơ kết )

Đồng chí Trịnh Đình Hân – Phó bí thư trực Đảng được sự phân công của BTV thông qua báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 trong báo cáo đã nêu rõ được các nhiệm vụ mà trong 06 tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Vũ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp của Trung ương, của tỉnh, của huyện tiếp tục được ban hành và đi vào cuộc sống. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành của huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ xã. Trên địa bàn xã, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và phát huy tác dụng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới tư duy, có quyết tâm cao vươn lên xây dựng gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp.
IMG_20190630_081545.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Sinh Phó bí thư - Chủ tịch UBND triển khai một số nhiệm vụ quan trọng xin ý kiến của Đảng bộ )
IMG_20190630_073033.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT