ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19

Đăng lúc: 14/06/2021 (GMT+7)
100%

sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021 xã Thiệu vũ tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid - 19

Hưởng ứng thư kêu gọi của chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thanh hóa, thực hiên công văn hướng dẫn của UBND huyện, UBMTTQ huyện Thiêuh hóa.
Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021 MTTQ Việt Nam xã Thiệu vũ, được sự nhất trí của Ban thường vụ đảng ủy, đã phát động kêu gọi toàn bộ Cán bộ, Công chức trong đơn vị quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid - 19, sau buổi phát động UBMTTQ xã đã nạp về tài khoản quỹ phòng chống dich của huyện gần 10 triệu đồng
quyên góp.jpgbình ủng hộ.jpgủng hộ.jpg
( Các Đ/cC Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức ủng hộ quyên góp quỹ phòng chống dịch covid - 19 )

ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19

Đăng lúc: 14/06/2021 (GMT+7)
100%

sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021 xã Thiệu vũ tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid - 19

Hưởng ứng thư kêu gọi của chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thanh hóa, thực hiên công văn hướng dẫn của UBND huyện, UBMTTQ huyện Thiêuh hóa.
Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021 MTTQ Việt Nam xã Thiệu vũ, được sự nhất trí của Ban thường vụ đảng ủy, đã phát động kêu gọi toàn bộ Cán bộ, Công chức trong đơn vị quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid - 19, sau buổi phát động UBMTTQ xã đã nạp về tài khoản quỹ phòng chống dich của huyện gần 10 triệu đồng
quyên góp.jpgbình ủng hộ.jpgủng hộ.jpg
( Các Đ/cC Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức ủng hộ quyên góp quỹ phòng chống dịch covid - 19 )
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT