Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019

Đăng lúc: 07/10/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 Hội khuyến học xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2014 - 2019

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 được sự thống nhất của Hội khuyến học huyện Thiệu hóa, BCH Đảng ủy xã Thiệu vũ, Hội khuyến học xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2014 - 2019, về dự và chỉ đạo hội nghị cáo các Đ/c trong Ban Thường vụ, BCH đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ trưởng thôn, BCH hội khuyến học của các nhà trường, các dòng họ, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài,các dòng họ tiêu biêu, các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập:
IMG_20191004_152740.jpg

Ảnh; ( Đ/C Nguyễn Quang Sinh phó bí thư chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị )

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã quan tâm, lãnh đạo Hội khuyến học xã trên các lĩnh vực như công tác vận động cán bộ, nhân dân, giáo viên tham gia vào các hoạt động của Hội nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đã tạo sự chuyển biến rõ nét giúp cho hoạt động Hội khuyến học đạt được những kết quả thiết thực như: Vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp phổ cập trung học phổ thông, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, tôn vinh các cá nhân, các dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học.

Công tác hỗ trợ giáo dục trong các trường học.

Hội khuyến học xã đã thực hiện tốt việc hỗ trợ các trường học bằng các hoạt động cụ thể sau đây:

- Hội khuyến học các cấp đã phối hợp với các nhà trường trong xã làm tốt việc tuyên truyền phổ biến thu nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ đúng đối tượng theo yêu cầu của các loại học bổng và hướng dẫn của Hội khuyến học Huyện, đảm bảo quyền lợi cho các cháu học sinh , sinh viên thuộc đối tượng được hưởng.Hàng năm Hội khuyến học xã đã tổ chức tuyên dương khích lệ động viên các em học sinh học giỏi có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, đỗ đạt vào các trường đại học cao đẳng:
IMG_20191004_152618.jpg
Ảnh; (Đ/c Nguyễn Quang Sinh phó bí thư chủ tịch UBND trao giấy khen cho các dòng họ đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học) .
IMG_20191004_152649.jpg
Ảnh;(Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học).

IMG_20191005_091238.jpg
Ảnh; ( Đ/c Nguyễn Hữu Thanh,ĐUV Phó chủ tịch HĐND, Đ/c Lê Đăng Đỉnh ĐUV Chủ tịch MTTQ xã trao giấy chứng nhận gia đình hiếu học cho các hộ gia đình)IMG_20190721_071331.jpg

IMG_20191004_073521.jpg

Năm 2017; tặng thưởng cho 15 em

Năm 2018; tặng thưởng cho 13 em

Năm 2019; tặng thưởng cho 12 em

Với tổng số tiền là 4 triệu đồng

Có 09 em học sinh thuộc đối tượng khó khăn vươn lên học giỏi được nhận từ các quỹ khuyến học như:

- Học bổng Lam Sơn, Nguyễn Đan Quế, Quỹ Thiện Tâm, Long Sơn với số tiền từ năm 2017 đến năm 2019 là 21 triệu đồng.

- Hội khuyến học xã đã vinh danh trao thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh, các dòng họ và các hộ gia đình đã có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài của xã.

UBND xã cùng với Hội khuyến học đã kêu gọi con em địa phương xa quê ủng hộ đóng góp vào quỹ khuyến học, điển hình như hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Chương thôn Cẩm Vân trong 04 năm Ông đã ủng hộ quỹ khuyến học xã là 200 triệu đồng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên cũng còn một vài tồn tại, hạn chế đó là: Chưa phát triển được tổ chức Hội trong các ngành, đoàn thể, việc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học chưa được thường xuyên, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa có quy chế để hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành hội hoạt động chưa đồng bộ…

Vì vậy trong thời gian tới Hội cần cố gắng thực hiện các mặt công tác như: tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học gắn với xây dựng gia đình văn hóa, vận động các lực lượng xã hội tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chống học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực, là hạt nhân để thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng công tác giáo dục ngày càng lớn mạnh


Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019

Đăng lúc: 07/10/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 Hội khuyến học xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2014 - 2019

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 được sự thống nhất của Hội khuyến học huyện Thiệu hóa, BCH Đảng ủy xã Thiệu vũ, Hội khuyến học xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2014 - 2019, về dự và chỉ đạo hội nghị cáo các Đ/c trong Ban Thường vụ, BCH đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ trưởng thôn, BCH hội khuyến học của các nhà trường, các dòng họ, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài,các dòng họ tiêu biêu, các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập:
IMG_20191004_152740.jpg

Ảnh; ( Đ/C Nguyễn Quang Sinh phó bí thư chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị )

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã quan tâm, lãnh đạo Hội khuyến học xã trên các lĩnh vực như công tác vận động cán bộ, nhân dân, giáo viên tham gia vào các hoạt động của Hội nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đã tạo sự chuyển biến rõ nét giúp cho hoạt động Hội khuyến học đạt được những kết quả thiết thực như: Vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp phổ cập trung học phổ thông, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, tôn vinh các cá nhân, các dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học.

Công tác hỗ trợ giáo dục trong các trường học.

Hội khuyến học xã đã thực hiện tốt việc hỗ trợ các trường học bằng các hoạt động cụ thể sau đây:

- Hội khuyến học các cấp đã phối hợp với các nhà trường trong xã làm tốt việc tuyên truyền phổ biến thu nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ đúng đối tượng theo yêu cầu của các loại học bổng và hướng dẫn của Hội khuyến học Huyện, đảm bảo quyền lợi cho các cháu học sinh , sinh viên thuộc đối tượng được hưởng.Hàng năm Hội khuyến học xã đã tổ chức tuyên dương khích lệ động viên các em học sinh học giỏi có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, đỗ đạt vào các trường đại học cao đẳng:
IMG_20191004_152618.jpg
Ảnh; (Đ/c Nguyễn Quang Sinh phó bí thư chủ tịch UBND trao giấy khen cho các dòng họ đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học) .
IMG_20191004_152649.jpg
Ảnh;(Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí thư Đảng bộ trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học).

IMG_20191005_091238.jpg
Ảnh; ( Đ/c Nguyễn Hữu Thanh,ĐUV Phó chủ tịch HĐND, Đ/c Lê Đăng Đỉnh ĐUV Chủ tịch MTTQ xã trao giấy chứng nhận gia đình hiếu học cho các hộ gia đình)IMG_20190721_071331.jpg

IMG_20191004_073521.jpg

Năm 2017; tặng thưởng cho 15 em

Năm 2018; tặng thưởng cho 13 em

Năm 2019; tặng thưởng cho 12 em

Với tổng số tiền là 4 triệu đồng

Có 09 em học sinh thuộc đối tượng khó khăn vươn lên học giỏi được nhận từ các quỹ khuyến học như:

- Học bổng Lam Sơn, Nguyễn Đan Quế, Quỹ Thiện Tâm, Long Sơn với số tiền từ năm 2017 đến năm 2019 là 21 triệu đồng.

- Hội khuyến học xã đã vinh danh trao thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh, các dòng họ và các hộ gia đình đã có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài của xã.

UBND xã cùng với Hội khuyến học đã kêu gọi con em địa phương xa quê ủng hộ đóng góp vào quỹ khuyến học, điển hình như hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Chương thôn Cẩm Vân trong 04 năm Ông đã ủng hộ quỹ khuyến học xã là 200 triệu đồng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên cũng còn một vài tồn tại, hạn chế đó là: Chưa phát triển được tổ chức Hội trong các ngành, đoàn thể, việc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học chưa được thường xuyên, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa có quy chế để hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành hội hoạt động chưa đồng bộ…

Vì vậy trong thời gian tới Hội cần cố gắng thực hiện các mặt công tác như: tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học gắn với xây dựng gia đình văn hóa, vận động các lực lượng xã hội tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chống học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực, là hạt nhân để thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng công tác giáo dục ngày càng lớn mạnh


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT