TTHTCĐ xã Thiệu vũ phát động tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 06/10/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018 được sự thống nhất của Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Thiệu hóa, TTHTCĐ Xã Thiệu vũ tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn hướng dẫn chỉ đọa số 1304/UBND - GD ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Thiệu hó, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời;
Ban chỉ đạo XDXHHT xã Thiệu vũđược sự thống nhất của Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Thiệu hóa, TTHTCĐ Xã Thiệu vũ tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019, về dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí trong BCH đảng ủy xã, Lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQ trưởng phó các đoàn thể, hợp tác xã DVNN ban giám hiệu các nhà trường, ban quản lý TTHTCĐ, các giảng viên cùng toàn thể 40 học viên tham dự buổi lễ khai giảng.
43131562_257633644893286_6399731897898893312_n.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã KHai mạc và Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2018 - 2019 )

Đề án Xây dựng xã hội học tập của xã Thiệu vũ giai đoạn 2012-2020 xác định 4 mục tiêu là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện kỹ năng sống xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài việc phát triển giáo dục văn hóa chính qui, trong những năm qua, các trường học đã chủ động, tích cực phối hợp với TTHTCĐ xã các cơ quan, ban ngành, trung tâm giáo dục Thường xuyên Trung tâm dạy nghề huyệnđãtạo điều kiện chohàng trăm người được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệphàngchục lượt người được học các chuyên đề cập nhật kiến thức, kỹ năng góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.Cho đến nay xã đã đạt phổ cập trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập đúng độ tuổi tiểu học, THCS.Trong năm học 2017 – 2018 vừa qua TTHTCĐ xã đã đấu mối với các nghành các cấp đã tập huấn kiến thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân cụ thể là:

- Về công tác Đảng; triển khai các Nghị Quyết của BCH TW Đảng được 03 lớp với tổng số trên 600 cán bộ đảng viên tham gia;

- Về công tác Chính quyền; Triền khai Tập huấn xây dựng nông thôn mới 03 lớp 120 học viên tham gia;

- Công tác phòng chống bảo lụt, đã mở được 04 lớp với gần trên 200 học viên tham gia

- HTXDVNN mở các lớp chuyền giao khoa học kỷ thuật sản xuất, chăm sóc cây khoai tây, cây nghô ngọt xuất khẩu được 6 lớp thu hút được hàng ngìn lượt xã viên tham gia

- Các đoàn thể tổ chức mở các lớp như, Phụ nữ với công tác bình đẳng giới được 2 lớp, chăm sóc sức khỏe cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ 02 lớp thu hút được 100 hội viên tham gia;

- Công ty may Quang Minh 02 lớp với 60 học viên

Nói như vậy để tất cả chúng ta thấy được hiệu quả cụ thể, thiết thực của việc học tập suốt đời. Quá trình học từ lúc còn ở độ tuổi mầm non, đến tiểu học THCS, THPT, đại học và mãi mãi cho đến hết cuộc đời.

Xây dựng Thiệu vũ trở thành một xã hội học tập là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi người mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc nhằm nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi xin tuyên bố phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019, với chủ đề“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân".
43215729_2220815914870447_6571908151723950080_n.jpg
43190282_253001248745122_7183601491419070464_n.jpg

43268431_252904238759651_5620014983703166976_n.jpg
(Cán bộ Đảng viên và nhân dân tham gia buổi khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019 )


Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia học tập suốt đời từ ngày 06/09 đến 12/10/2018, tôi xin đề nghị:

1. Cấpủy chi bộ, các thôn, TTHTCĐ xã, các cơ quan, trường học các tổ chức, đoàn thể nhân dân trong toàn xã tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển các hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời…

2. Mặt trận Tổ quốc, Các ban ngành, đoàn thể cấp xã và thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập.

- Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cần gương mẫu đi đầu, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng xã hội học tập tại thôn, khu dân cư, đơn vị.

-Phối hợp với các trường trong địa bàn đẩy mạnh công tác giáo dục ngoài nhà trường.

3. Hội Khuyến học xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhất là vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài và mô hình giáo dục cho người lớn. Chỉ đạo các chi Hội Khuyến học các thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động cần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập suốt đời để mọi người, mọi tổ chức tự giác học tập thường xuyên và tự nguyện hưởng ứng xây dựng các mô hình học tập suốt đời đạt kết quả cao nhất.

4. Trung tâm học tập cộng đồng xã, với các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

5. Các trường nhà trường trên đại bàn xã.

+ Tổ chức đánh giá về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và những tấm gương sáng về học tập và phát động các đợt thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học.

+ Tổ chức cho học sinh đọc sách báo, xem các tư liệu, tranh ảnh nói về học tập suốt đời.

- Làm tốt công tác duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.

- Mỗi nhà giáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh, tích cực cải tiến phương pháp dạy học, xứng đáng là tấm gương tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

-Các em học sinh Phải luôn xác định và thực hiện tốt "đi học chuyên cần, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương"

Để phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời có hiệu quả, ý nghĩa, một lần nữa tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
TTHTCĐ xã Thiệu vũ phát động tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 06/10/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018 được sự thống nhất của Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Thiệu hóa, TTHTCĐ Xã Thiệu vũ tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn hướng dẫn chỉ đọa số 1304/UBND - GD ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Thiệu hó, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời;
Ban chỉ đạo XDXHHT xã Thiệu vũđược sự thống nhất của Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Thiệu hóa, TTHTCĐ Xã Thiệu vũ tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019, về dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí trong BCH đảng ủy xã, Lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQ trưởng phó các đoàn thể, hợp tác xã DVNN ban giám hiệu các nhà trường, ban quản lý TTHTCĐ, các giảng viên cùng toàn thể 40 học viên tham dự buổi lễ khai giảng.
43131562_257633644893286_6399731897898893312_n.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã KHai mạc và Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2018 - 2019 )

Đề án Xây dựng xã hội học tập của xã Thiệu vũ giai đoạn 2012-2020 xác định 4 mục tiêu là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện kỹ năng sống xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài việc phát triển giáo dục văn hóa chính qui, trong những năm qua, các trường học đã chủ động, tích cực phối hợp với TTHTCĐ xã các cơ quan, ban ngành, trung tâm giáo dục Thường xuyên Trung tâm dạy nghề huyệnđãtạo điều kiện chohàng trăm người được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệphàngchục lượt người được học các chuyên đề cập nhật kiến thức, kỹ năng góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.Cho đến nay xã đã đạt phổ cập trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập đúng độ tuổi tiểu học, THCS.Trong năm học 2017 – 2018 vừa qua TTHTCĐ xã đã đấu mối với các nghành các cấp đã tập huấn kiến thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân cụ thể là:

- Về công tác Đảng; triển khai các Nghị Quyết của BCH TW Đảng được 03 lớp với tổng số trên 600 cán bộ đảng viên tham gia;

- Về công tác Chính quyền; Triền khai Tập huấn xây dựng nông thôn mới 03 lớp 120 học viên tham gia;

- Công tác phòng chống bảo lụt, đã mở được 04 lớp với gần trên 200 học viên tham gia

- HTXDVNN mở các lớp chuyền giao khoa học kỷ thuật sản xuất, chăm sóc cây khoai tây, cây nghô ngọt xuất khẩu được 6 lớp thu hút được hàng ngìn lượt xã viên tham gia

- Các đoàn thể tổ chức mở các lớp như, Phụ nữ với công tác bình đẳng giới được 2 lớp, chăm sóc sức khỏe cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ 02 lớp thu hút được 100 hội viên tham gia;

- Công ty may Quang Minh 02 lớp với 60 học viên

Nói như vậy để tất cả chúng ta thấy được hiệu quả cụ thể, thiết thực của việc học tập suốt đời. Quá trình học từ lúc còn ở độ tuổi mầm non, đến tiểu học THCS, THPT, đại học và mãi mãi cho đến hết cuộc đời.

Xây dựng Thiệu vũ trở thành một xã hội học tập là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi người mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc nhằm nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi xin tuyên bố phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019, với chủ đề“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân".
43215729_2220815914870447_6571908151723950080_n.jpg
43190282_253001248745122_7183601491419070464_n.jpg

43268431_252904238759651_5620014983703166976_n.jpg
(Cán bộ Đảng viên và nhân dân tham gia buổi khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019 )


Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia học tập suốt đời từ ngày 06/09 đến 12/10/2018, tôi xin đề nghị:

1. Cấpủy chi bộ, các thôn, TTHTCĐ xã, các cơ quan, trường học các tổ chức, đoàn thể nhân dân trong toàn xã tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển các hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời…

2. Mặt trận Tổ quốc, Các ban ngành, đoàn thể cấp xã và thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập.

- Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cần gương mẫu đi đầu, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng xã hội học tập tại thôn, khu dân cư, đơn vị.

-Phối hợp với các trường trong địa bàn đẩy mạnh công tác giáo dục ngoài nhà trường.

3. Hội Khuyến học xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhất là vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài và mô hình giáo dục cho người lớn. Chỉ đạo các chi Hội Khuyến học các thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động cần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập suốt đời để mọi người, mọi tổ chức tự giác học tập thường xuyên và tự nguyện hưởng ứng xây dựng các mô hình học tập suốt đời đạt kết quả cao nhất.

4. Trung tâm học tập cộng đồng xã, với các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

5. Các trường nhà trường trên đại bàn xã.

+ Tổ chức đánh giá về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và những tấm gương sáng về học tập và phát động các đợt thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học.

+ Tổ chức cho học sinh đọc sách báo, xem các tư liệu, tranh ảnh nói về học tập suốt đời.

- Làm tốt công tác duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.

- Mỗi nhà giáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh, tích cực cải tiến phương pháp dạy học, xứng đáng là tấm gương tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

-Các em học sinh Phải luôn xác định và thực hiện tốt "đi học chuyên cần, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương"

Để phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời có hiệu quả, ý nghĩa, một lần nữa tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT