THỰC HIỆN THÁNG VSATTP

Đăng lúc: 20/05/2022 (GMT+7)
100%

thực hiện kế hoạch cử UBND huyện Thiệu hóa về thực hiện hưởng ứng tháng vệ sinh ATTP năm 2022,

Tháng hành động vì ATTP năm 2022 diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chínhtrị, do đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền: trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị xã, thôn. Băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi... Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong chế biến và lựa chọn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trong sản xuất, kinh doanh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng là hết sức quan trọng

UBND xã Thiệu Vũ đãtổ chức 01 hội nghị triển trai Tháng hành đồng vì ATTP, treo 05 băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính trong khu dân cư, khu vực chợ, thành lập 01 đoàn kiểm tra, giám sát tại 23 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra: Các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về sản xuất và kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhận thức của nhân dân ngày càng cao trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn nên trong những năm qua tình trang ngộ độc thực phẩm không xảy ra trên địa bàn xã.
1f699ca2ff123e4c6703.jpg

( Đoàn kiểm tra tháng VSATTP trên địa bàn)

eafcb799dd291c774538.jpg

THỰC HIỆN THÁNG VSATTP

Đăng lúc: 20/05/2022 (GMT+7)
100%

thực hiện kế hoạch cử UBND huyện Thiệu hóa về thực hiện hưởng ứng tháng vệ sinh ATTP năm 2022,

Tháng hành động vì ATTP năm 2022 diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chínhtrị, do đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền: trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị xã, thôn. Băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi... Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong chế biến và lựa chọn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trong sản xuất, kinh doanh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng là hết sức quan trọng

UBND xã Thiệu Vũ đãtổ chức 01 hội nghị triển trai Tháng hành đồng vì ATTP, treo 05 băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính trong khu dân cư, khu vực chợ, thành lập 01 đoàn kiểm tra, giám sát tại 23 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra: Các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về sản xuất và kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhận thức của nhân dân ngày càng cao trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn nên trong những năm qua tình trang ngộ độc thực phẩm không xảy ra trên địa bàn xã.
1f699ca2ff123e4c6703.jpg

( Đoàn kiểm tra tháng VSATTP trên địa bàn)

eafcb799dd291c774538.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT