Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019

Đăng lúc: 15/05/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019 xã Thiệu vũ mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức về sinh ATTP năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày23 /01 /2019của UBND ThiệuVũ Về triển khai công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2019

Ban chỉ đạovệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức mở lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đợt 1 năm 2019, về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các Đ/c trong ban Thương vụ:

- Thành viên BCĐ ATTP xã, Ban Nông nghiệp

- Trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức xã.

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các hội đặc thù.

- Hiệu trưởng 3 trường, Trưởngtrạm y tế

- Tổ giám sát cộng đồng thôn, Tổ giám sát vệ sinh ATTP chợ, các mô hình chuỗi.

- Các hộ sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trồng trọt, chăn nuôi)

- Các hộ kinh doanh thực phẩm.

- Các hộ giết mổ gia súc, gia cầm.
60347830_404894073695727_5906444750650605568_n.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã triển khai nội dung buổi tập huấn)
2. Nội dung tập huấn

- Tập huấn phổ biến kiến thức về ATTP

- Tậphuấn cho tổ giám sátcộng đồng thôn

- Nghị Định 115/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chínhvề ATVSTP

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn .

Thông tin tuyên truyền kịp thời các cơ chế, chính sách, quy định của Tỉnh và Huyện, Xã về ATTP, về tình hình đảm bảo ATTP, công tác quản lý nhà nước về ATTP như: Hoạt động thanh tra, kiểm tra, phân loại, xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các vụ việc, hành vi vi phạm ATTP để nhân dân biết và tránh sử dụng các thực phẩm không đảm bảo an toàn; Hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ATTP,v.v…Hội nghị hoàn thành chương trình, và thành công tốt đẹp .

Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019

Đăng lúc: 15/05/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019 xã Thiệu vũ mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức về sinh ATTP năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày23 /01 /2019của UBND ThiệuVũ Về triển khai công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2019

Ban chỉ đạovệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức mở lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đợt 1 năm 2019, về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các Đ/c trong ban Thương vụ:

- Thành viên BCĐ ATTP xã, Ban Nông nghiệp

- Trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức xã.

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các hội đặc thù.

- Hiệu trưởng 3 trường, Trưởngtrạm y tế

- Tổ giám sát cộng đồng thôn, Tổ giám sát vệ sinh ATTP chợ, các mô hình chuỗi.

- Các hộ sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trồng trọt, chăn nuôi)

- Các hộ kinh doanh thực phẩm.

- Các hộ giết mổ gia súc, gia cầm.
60347830_404894073695727_5906444750650605568_n.jpg
( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã triển khai nội dung buổi tập huấn)
2. Nội dung tập huấn

- Tập huấn phổ biến kiến thức về ATTP

- Tậphuấn cho tổ giám sátcộng đồng thôn

- Nghị Định 115/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chínhvề ATVSTP

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn .

Thông tin tuyên truyền kịp thời các cơ chế, chính sách, quy định của Tỉnh và Huyện, Xã về ATTP, về tình hình đảm bảo ATTP, công tác quản lý nhà nước về ATTP như: Hoạt động thanh tra, kiểm tra, phân loại, xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các vụ việc, hành vi vi phạm ATTP để nhân dân biết và tránh sử dụng các thực phẩm không đảm bảo an toàn; Hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ATTP,v.v…Hội nghị hoàn thành chương trình, và thành công tốt đẹp .

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT