KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Vũ ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. - Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. - Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.

KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Vũ ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. - Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. - Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT