Kễ hoạch Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Thiệu Vũ về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Vũ ban hành Kế hoạch kiểm tra An toàn thựcphẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. - Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. - Kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol. - Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kễ hoạch Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Thiệu Vũ về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Vũ ban hành Kế hoạch kiểm tra An toàn thựcphẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. - Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. - Kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol. - Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT