HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM 2023;

Đăng lúc: 01/03/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.
z4147028333772_b99a6aeb193cfe966d958eeaca4eb0a9.jpg

( Đ/ c : Lê Đăng Thoại Phó chủ tịch UBND , phát biểu chỉ đạo hội nghị )

Ngày 24/02/2023 UBND xã phối hợp văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý là thành viên BCĐ, Tổ giám sát cộng đồng thôn về ATTP; Tập huấn về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho cho các cơ sở Sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã. Số lượng học viên tham gia 120 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

z4147028334443_a28003037752f29bab80ab57487e8909.jpg

Qua lớp tập huấn đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP, nâng cao nhận thức,điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩmvà ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

z4147028329819_0a59b2309202eb84d814d6794471a0f8.jpg

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM 2023;

Đăng lúc: 01/03/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.
z4147028333772_b99a6aeb193cfe966d958eeaca4eb0a9.jpg

( Đ/ c : Lê Đăng Thoại Phó chủ tịch UBND , phát biểu chỉ đạo hội nghị )

Ngày 24/02/2023 UBND xã phối hợp văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý là thành viên BCĐ, Tổ giám sát cộng đồng thôn về ATTP; Tập huấn về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho cho các cơ sở Sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã. Số lượng học viên tham gia 120 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

z4147028334443_a28003037752f29bab80ab57487e8909.jpg

Qua lớp tập huấn đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP, nâng cao nhận thức,điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩmvà ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

z4147028329819_0a59b2309202eb84d814d6794471a0f8.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT