Xã Thiệu Vũ, thu hoạch lúa chiêm xuân triển khai sản xuất vụ mùa 2019

Đăng lúc: 17/06/2019 (GMT+7)
100%

Vụ chiêm xuân 2019, xã Thiệu Vũ gieo cấy 276ha, với 95% diện tích lúa lai VT404, Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 986.... Tính đến ngày 24/5/2019, toàn xã đã thu hoạch được 100% diện tích, năng xuất đạt 70tạ/ha.

Sau khi thu hoạch xong, bà con nông dân tiếp tục tập trung làm đất vàgieomạ, phấn đấu gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.XãThiệu Vũphấn đấu gieo cấy276ha, Để vụ mùa giành thắng lợi, xãThiệu Vũsớm triển khai đề án sản xuất vụ mùa đến các thôntrên địa bàn. Các thôn dựa trên đề án sản xuất của xã xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chí nông thôn mới. Vận động nhân dân ngay sau khi thu hoạch lúa xuân khẩn trương đưa máy xuống đồng bừa lồng ngâm ủ đất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ mùa. XãThiệu Vũtiếp tục quy vùng sản xuất, vận động nông dân áp dụngkhoa học kỹ thuật,cơ giới hoá đồng ruộng vào sản xuất. Đồng thời kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng khả năng phân hủy rạ, tránh cho cây lúa mới cấy bị ngộ độc hữu cơ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Toàn bộ diện tích bừa kỹ trước khi cấy, thực hiện bót lót sâu, bón thúc sớm, cân đối đạm, lân, kali, tuyệt đối không bón đạm đơn. Hợp tác xã và các ban ngành đoàn thể tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Chủ độngnguồnnước,khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất lúa mùa, cho đến ngày 15/6/2019 xã Thiệu vũ đã cấy song 100% diện tích lúa vụ mùa năm 2019.

Xã Thiệu Vũ, thu hoạch lúa chiêm xuân triển khai sản xuất vụ mùa 2019

Đăng lúc: 17/06/2019 (GMT+7)
100%

Vụ chiêm xuân 2019, xã Thiệu Vũ gieo cấy 276ha, với 95% diện tích lúa lai VT404, Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 986.... Tính đến ngày 24/5/2019, toàn xã đã thu hoạch được 100% diện tích, năng xuất đạt 70tạ/ha.

Sau khi thu hoạch xong, bà con nông dân tiếp tục tập trung làm đất vàgieomạ, phấn đấu gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.XãThiệu Vũphấn đấu gieo cấy276ha, Để vụ mùa giành thắng lợi, xãThiệu Vũsớm triển khai đề án sản xuất vụ mùa đến các thôntrên địa bàn. Các thôn dựa trên đề án sản xuất của xã xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chí nông thôn mới. Vận động nhân dân ngay sau khi thu hoạch lúa xuân khẩn trương đưa máy xuống đồng bừa lồng ngâm ủ đất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ mùa. XãThiệu Vũtiếp tục quy vùng sản xuất, vận động nông dân áp dụngkhoa học kỹ thuật,cơ giới hoá đồng ruộng vào sản xuất. Đồng thời kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng khả năng phân hủy rạ, tránh cho cây lúa mới cấy bị ngộ độc hữu cơ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Toàn bộ diện tích bừa kỹ trước khi cấy, thực hiện bót lót sâu, bón thúc sớm, cân đối đạm, lân, kali, tuyệt đối không bón đạm đơn. Hợp tác xã và các ban ngành đoàn thể tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Chủ độngnguồnnước,khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất lúa mùa, cho đến ngày 15/6/2019 xã Thiệu vũ đã cấy song 100% diện tích lúa vụ mùa năm 2019.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT