Xã Thiệu Vũ khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Mặc dù trong những ngày vừa qua, tình hình thời tiết nắng gay gắt, nhưng nhân dân xã Thiệu vũ vẵn tích cực ra, đồng tranh thủ thu hoạch lúa chiêm xuân chuẩn bị sản xuất vụ thu mùa và triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2018

Xà THIỆU VŨ,KHẨN TRƯƠNG THU HOẠCH LÚA CHIÊM XUÂN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PCTT – TKCN NĂM 2018

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Thiệu Vũ, cái nắng oi ả của mùa hè cũng không làm vơi đi niềm vui được mùa của người dân nơi đây, bởi theo các đồng chí lãnh đạo xã, chưa có năm nào lúa lại tốt như năm nay, ông Trịnh Đình Cảnh một hộ dân ở thôn Lam Vĩ cho biết: “lúa vụ chiêm xuân của nhà ông nói riêng và toàn xã nói chung đạt từ 4 - 4,5 tạ/ sào”. Vụ chiêm xuân 2018, xã Thiệu Vũ gieo cấy 276ha, với 95% diện tích lúa lai VT404, Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 986.... Tính đến ngày 4/6/2018, toàn xã đã thu hoạch được 100% diện tích, năng xuất đạt 82tạ/ha.

34610550_959040850936489_7641984839612104704_n.jpg

Hình ảnh bà con nông dân xã Thiệu Vũ thu hoạch lúa chiêm xuân 2018

(nguồn ảnh từ đài TTTH)
Sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, bà con nông dân nơi đây đang tập trung làm đất vàgieomạ, phấn đấu gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.Trong vụ thu mùa xãThiệu Vũphấn đấu gieo cấy276ha.

34744368_959042030936371_7736594933259173888_n.jpg

Các hộ nông dân xã Thiệu Vũ đang cày bừa làm đất gieo mạ sản xuất vụ Mùa 2018

(Nguồn ảnh từ đài TTTH)
Để giành thắng lợi trong sản xuất vụ mùa, xãThiệu Vũsớm triển khai đề án sản xuất đến các thôn làng. Các thôn, làng dựa trên đề án sản xuất của xã xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chí nông thôn mới. Vận động nhân dân ngay sau khi thu hoạch lúa xuân khẩn trương đưa máy xuống đồng bừa lồng vận rạ. Hợp tác xã nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ mùa. XãThiệu Vũ tiếp tục quy vùng sản xuất, vận động nông dân áp dụngkhoa học kỹ thuật,cơ giới hoá đồng ruộng vào sản xuất. Đồng thời kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng khả năng phân hủy rạ, tránh cho cây lúa mới cấy bị ngộ độc hữu cơ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Toàn bộ diện tích đất sẽ được bừa kỹ trước khi cấy, thực hiện bót lót sâu, bón thúc sớm, cân đối đạm, lân, kali, tuyệt đối không bón đạm đơn. Hợp tác xã và các ban ngành đoàn thể tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Chủ độngnguồnnước,khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất lúa mùa.

Cùng với sản xuất vụ mùa, xãThiệu Vũ cũng đãtriển khai phương án phòng chống thiên taiTKCN năm 2018, chủ động sớm chuẩn bị về mọi mặt cho công tác phòng chống lụt, bão, úng, chống mọi biểu hiện chủ quan lơ là, cương quyết giữ vững hệ thống bờ vùng, bờ thửa, phòng chống úng bảo vệ lúa mùa. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân hiểu được tác hại của thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra.UBND xã giao choHợp tác xã kiểm tra hệ thống bờ vùng, bờ thửa, cống, huy động nhân lực tu sửa, đào đắp những vùng thấp chũng, sạt lở, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão. Đồng thời rà soát lại hệ thống máy bơm phục vụ cho việc tiêu úng nhanh bảo vệ lúa mùa khi mưa lớn xảy ra.

Xã Thiệu Vũ khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Mặc dù trong những ngày vừa qua, tình hình thời tiết nắng gay gắt, nhưng nhân dân xã Thiệu vũ vẵn tích cực ra, đồng tranh thủ thu hoạch lúa chiêm xuân chuẩn bị sản xuất vụ thu mùa và triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2018

Xà THIỆU VŨ,KHẨN TRƯƠNG THU HOẠCH LÚA CHIÊM XUÂN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PCTT – TKCN NĂM 2018

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Thiệu Vũ, cái nắng oi ả của mùa hè cũng không làm vơi đi niềm vui được mùa của người dân nơi đây, bởi theo các đồng chí lãnh đạo xã, chưa có năm nào lúa lại tốt như năm nay, ông Trịnh Đình Cảnh một hộ dân ở thôn Lam Vĩ cho biết: “lúa vụ chiêm xuân của nhà ông nói riêng và toàn xã nói chung đạt từ 4 - 4,5 tạ/ sào”. Vụ chiêm xuân 2018, xã Thiệu Vũ gieo cấy 276ha, với 95% diện tích lúa lai VT404, Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 986.... Tính đến ngày 4/6/2018, toàn xã đã thu hoạch được 100% diện tích, năng xuất đạt 82tạ/ha.

34610550_959040850936489_7641984839612104704_n.jpg

Hình ảnh bà con nông dân xã Thiệu Vũ thu hoạch lúa chiêm xuân 2018

(nguồn ảnh từ đài TTTH)
Sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, bà con nông dân nơi đây đang tập trung làm đất vàgieomạ, phấn đấu gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.Trong vụ thu mùa xãThiệu Vũphấn đấu gieo cấy276ha.

34744368_959042030936371_7736594933259173888_n.jpg

Các hộ nông dân xã Thiệu Vũ đang cày bừa làm đất gieo mạ sản xuất vụ Mùa 2018

(Nguồn ảnh từ đài TTTH)
Để giành thắng lợi trong sản xuất vụ mùa, xãThiệu Vũsớm triển khai đề án sản xuất đến các thôn làng. Các thôn, làng dựa trên đề án sản xuất của xã xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chí nông thôn mới. Vận động nhân dân ngay sau khi thu hoạch lúa xuân khẩn trương đưa máy xuống đồng bừa lồng vận rạ. Hợp tác xã nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ mùa. XãThiệu Vũ tiếp tục quy vùng sản xuất, vận động nông dân áp dụngkhoa học kỹ thuật,cơ giới hoá đồng ruộng vào sản xuất. Đồng thời kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng khả năng phân hủy rạ, tránh cho cây lúa mới cấy bị ngộ độc hữu cơ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Toàn bộ diện tích đất sẽ được bừa kỹ trước khi cấy, thực hiện bót lót sâu, bón thúc sớm, cân đối đạm, lân, kali, tuyệt đối không bón đạm đơn. Hợp tác xã và các ban ngành đoàn thể tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Chủ độngnguồnnước,khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất lúa mùa.

Cùng với sản xuất vụ mùa, xãThiệu Vũ cũng đãtriển khai phương án phòng chống thiên taiTKCN năm 2018, chủ động sớm chuẩn bị về mọi mặt cho công tác phòng chống lụt, bão, úng, chống mọi biểu hiện chủ quan lơ là, cương quyết giữ vững hệ thống bờ vùng, bờ thửa, phòng chống úng bảo vệ lúa mùa. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân hiểu được tác hại của thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra.UBND xã giao choHợp tác xã kiểm tra hệ thống bờ vùng, bờ thửa, cống, huy động nhân lực tu sửa, đào đắp những vùng thấp chũng, sạt lở, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão. Đồng thời rà soát lại hệ thống máy bơm phục vụ cho việc tiêu úng nhanh bảo vệ lúa mùa khi mưa lớn xảy ra.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT