Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện thiệu hóa,Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Sáng ngày 21/7/2019, xã Thiệu Vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Tới dự, có đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Thiệu Vũ.
IMG_20190721_071016.jpg
(Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí Thư Đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM khai mạc hội nghị)

IMG_20190721_072329.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã, Phó ban chỉ đạo xây dựng NTM thông qua báo cáo)

Với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, trong đó “Nhân dân phải thực sự là chủ thể của Chương trình". Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, từ khởi điểm xã mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, đến năm 2018 xã Thiệu Vũ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.Xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.Nhờ tập trung phát triển sản xuất, thu nhập người dân đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể;Đến2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%,thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, số hộ sử dụng nước sạch đạt 70,5%;4/4 Thôn được công nhận và giữ vững thôn văn hóa,đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, an ninh trật tự đảm bảo.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đánh giá những kết quả, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Thiệu Vũ giai đoạn 2010-2020.Giai đoạn tiếp theo xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới như:Kiện toàn BCĐ XDNTM xã, phân công rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Xác định những việc làm cụ thể theo từng tiêu chí.Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân. Huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương và sự hỗ trợ của nhà nước, cấp trên để có kinh phí thực hiện. Trong đó,xác định nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện theo Quyết định số 25 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàntỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020.
IMG_20190721_083711.jpg
( Đ/c Lê Xuân Đào - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đào- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua ở xã Thiệu Vũ. Đồng chí mong muốn xã tiếp tục phát huy nguồn lực, vận động cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.Trong thời gian tới xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng thành công Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình.

Tại hội nghị, xã Thiệu Vũ đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
IMG_20190721_090924.jpg

( Đ/c Ngô Đức Ngoc bí thư đảng bộ, Đ/c Nguyễn Quang Sinh chủ tịch UBND trao giấy khen và hoa cho cac đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 )

IMG_20190721_071507.jpg

IMG_20190721_071410.jpg
IMG_20190721_071410.jpg
IMG_20190721_071331.jpg
IMG_20190721_071331.jpgIMG_20190721_071331.jpgIMG_20190721_071331.jpg

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện thiệu hóa,Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Sáng ngày 21/7/2019, xã Thiệu Vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Tới dự, có đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Thiệu Vũ.
IMG_20190721_071016.jpg
(Đ/c Ngô Đức Ngọc Bí Thư Đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM khai mạc hội nghị)

IMG_20190721_072329.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã, Phó ban chỉ đạo xây dựng NTM thông qua báo cáo)

Với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, trong đó “Nhân dân phải thực sự là chủ thể của Chương trình". Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, từ khởi điểm xã mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, đến năm 2018 xã Thiệu Vũ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.Xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.Nhờ tập trung phát triển sản xuất, thu nhập người dân đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể;Đến2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%,thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, số hộ sử dụng nước sạch đạt 70,5%;4/4 Thôn được công nhận và giữ vững thôn văn hóa,đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, an ninh trật tự đảm bảo.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đánh giá những kết quả, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Thiệu Vũ giai đoạn 2010-2020.Giai đoạn tiếp theo xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới như:Kiện toàn BCĐ XDNTM xã, phân công rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Xác định những việc làm cụ thể theo từng tiêu chí.Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân. Huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương và sự hỗ trợ của nhà nước, cấp trên để có kinh phí thực hiện. Trong đó,xác định nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện theo Quyết định số 25 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàntỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020.
IMG_20190721_083711.jpg
( Đ/c Lê Xuân Đào - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đào- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua ở xã Thiệu Vũ. Đồng chí mong muốn xã tiếp tục phát huy nguồn lực, vận động cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.Trong thời gian tới xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng thành công Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình.

Tại hội nghị, xã Thiệu Vũ đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
IMG_20190721_090924.jpg

( Đ/c Ngô Đức Ngoc bí thư đảng bộ, Đ/c Nguyễn Quang Sinh chủ tịch UBND trao giấy khen và hoa cho cac đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 )

IMG_20190721_071507.jpg

IMG_20190721_071410.jpg
IMG_20190721_071410.jpg
IMG_20190721_071331.jpg
IMG_20190721_071331.jpgIMG_20190721_071331.jpgIMG_20190721_071331.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT