HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.

Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM...HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM 2023;
Xã thiệu Vũ phấn đấu trở thành xã ATTP nâng cao năm 2023 . Xã thiệu Vũ phấn đấu trở thành xã ATTP nâng cao năm 2023 .
Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND...Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
truyền Thiệu hóa số 02 năm 2023truyền Thiệu hóa số 02 năm 2023
Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị...Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị Quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và phát động thi đua năm 2023
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết...KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Kễ hoạch Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão...Kễ hoạch Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Về việc Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết...Về việc Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023

Tin văn hóa - xã hội

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ ATTP NÂNG CAO NĂM 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về Kế hoạch phát động thi đua xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày20/02/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn xã Thiệu Vũ năm 2023.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT