Hội nghị tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023 Ngày 11/01/2023 UBND xã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ, số lượng học viên tham gia 30 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023

Ngày 11/01/2023 UBND xã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ, số lượng học viên tham gia 30 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

afe5b743c92e12704b3f (2).jpg

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ tiểu thươngkinh doanh tại chợ Thiệu Vũ

Qua lớp tập huấn đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP, nâng cao nhận thức, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, người kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

Hội nghị tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023 Ngày 11/01/2023 UBND xã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ, số lượng học viên tham gia 30 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Thiệu Vũ về việc tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ Thiệu Vũ năm 2023

Ngày 11/01/2023 UBND xã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tiểu thương KDTP tai chợ, số lượng học viên tham gia 30 người, thời gian tổ chức ½ ngày.

afe5b743c92e12704b3f (2).jpg

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ tiểu thươngkinh doanh tại chợ Thiệu Vũ

Qua lớp tập huấn đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP, nâng cao nhận thức, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, người kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT