Xã Thiệu vũ tích cực hoàn tất cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư

Đăng lúc: 17/08/2018 (GMT+7)
100%

Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 xã Thiệu vũ tiến hành tổng điều tra cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn xã.

Kết quả bước đầu xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư ở xã Thiệu vũ, huyện Thiệu hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc công an Tỉnh thanh háo, hướng dẫn trực tiếp của công an huyện Thiệu hóa, được sự thống nhất của ban Thường vụ xã Thiệu vũ, bắt đầu từ ngày 7/8/2018 đến ngày 15/8/2018 công an xã Thiệu vũ đãthành lập đoàn thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư, đoàn đã đến tận các thôn, hướng dẫn nhân dân kê khai chính xác các thông tin hộ gia đình, nhằm đảm bảo không bỏ xót các đối tượng,

39213579_2082236595359385_3888636679396786176_n.jpg
39145579_1023547651138979_5649041278927634432_n.jpg

(Tổ công tác đang hướng dẫn cho nhân dân kê khai nhân khẩu, hộ khẩu gia đình)

UBND xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm vì vậy cần tổ chức tuyên truyền để nhân dân

Hiểu rõ về nội dung của Dự án. Đó là:

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tuy mới được triển khai, nhưng dự án này đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá chiến lược trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, do Bộ Công an trực tiếp quản lý và được xây dựng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015.

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của dự án này, công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Trong đó chú trọng việc thu thập, nhập và chuyển đổi dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu chính đáng của công dân.
Đồng chí: Ngô văn Mọc trưởng công an xã cho biết: Quán triệt nội dung về các bước triển khai Đề án, với chức năng là cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Chỉ thị, các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện của toàn xã, cũng như của ngành đối với việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đối với lực lượng công an đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai cho các lực lượng trực tiếp tham gia nắm bắt những quy trình, quy định, cách thức để tổ chức thu thập dữ liệu về dân cư. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết để chuẩn bị giấy tờ, các điều kiện để cung cấp, kê khai đầy đủ các thong tin về dân cư của mình phục vụ cho Đề án.

Là xã có địa bàn rộng, dân cư đông, lại có đồng bào Thủy cơ, Đồng bào Đạo thiên chúa giáo, Phật giáo, do đó việc tổ chức triển khai dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an, đến nay xã Thiệu vũ đã có 4/4 huyện, thị xã, triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa Thôn.
39132673_1568302269969503_3874235881686564864_n.jpg39112183_1920513044915684_366068914565677056_n.jpg
( Một số hình ảnh trong buổi kê khai dữ liệu quốc gia về dân cư tại đơn vị Thôn Lam vỹ - Xã Thiệu vũ )
Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thời gian qua, công an xã đã cũng đã triển khai thông tin dân cư phục vụ việc cấp căn cước công dân cho gần 100 trường hợp. Đồng thời, xây dựng và và quản lý tang thư hộ khẩu, nhân khẩu tại địa phương, chỉnh sửa các hộ khẩu, nhân khẩu còn bị sai lệch so với tàng thư quản lý tại địa phương.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời làm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo ra sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Xã Thiệu vũ tích cực hoàn tất cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư

Đăng lúc: 17/08/2018 (GMT+7)
100%

Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 xã Thiệu vũ tiến hành tổng điều tra cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn xã.

Kết quả bước đầu xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư ở xã Thiệu vũ, huyện Thiệu hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc công an Tỉnh thanh háo, hướng dẫn trực tiếp của công an huyện Thiệu hóa, được sự thống nhất của ban Thường vụ xã Thiệu vũ, bắt đầu từ ngày 7/8/2018 đến ngày 15/8/2018 công an xã Thiệu vũ đãthành lập đoàn thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư, đoàn đã đến tận các thôn, hướng dẫn nhân dân kê khai chính xác các thông tin hộ gia đình, nhằm đảm bảo không bỏ xót các đối tượng,

39213579_2082236595359385_3888636679396786176_n.jpg
39145579_1023547651138979_5649041278927634432_n.jpg

(Tổ công tác đang hướng dẫn cho nhân dân kê khai nhân khẩu, hộ khẩu gia đình)

UBND xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm vì vậy cần tổ chức tuyên truyền để nhân dân

Hiểu rõ về nội dung của Dự án. Đó là:

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tuy mới được triển khai, nhưng dự án này đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá chiến lược trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, do Bộ Công an trực tiếp quản lý và được xây dựng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015.

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của dự án này, công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Trong đó chú trọng việc thu thập, nhập và chuyển đổi dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu chính đáng của công dân.
Đồng chí: Ngô văn Mọc trưởng công an xã cho biết: Quán triệt nội dung về các bước triển khai Đề án, với chức năng là cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Chỉ thị, các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện của toàn xã, cũng như của ngành đối với việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đối với lực lượng công an đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai cho các lực lượng trực tiếp tham gia nắm bắt những quy trình, quy định, cách thức để tổ chức thu thập dữ liệu về dân cư. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết để chuẩn bị giấy tờ, các điều kiện để cung cấp, kê khai đầy đủ các thong tin về dân cư của mình phục vụ cho Đề án.

Là xã có địa bàn rộng, dân cư đông, lại có đồng bào Thủy cơ, Đồng bào Đạo thiên chúa giáo, Phật giáo, do đó việc tổ chức triển khai dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an, đến nay xã Thiệu vũ đã có 4/4 huyện, thị xã, triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa Thôn.
39132673_1568302269969503_3874235881686564864_n.jpg39112183_1920513044915684_366068914565677056_n.jpg
( Một số hình ảnh trong buổi kê khai dữ liệu quốc gia về dân cư tại đơn vị Thôn Lam vỹ - Xã Thiệu vũ )
Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thời gian qua, công an xã đã cũng đã triển khai thông tin dân cư phục vụ việc cấp căn cước công dân cho gần 100 trường hợp. Đồng thời, xây dựng và và quản lý tang thư hộ khẩu, nhân khẩu tại địa phương, chỉnh sửa các hộ khẩu, nhân khẩu còn bị sai lệch so với tàng thư quản lý tại địa phương.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời làm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo ra sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT