Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc

Đăng lúc: 26/02/2020 (GMT+7)
100%

phucsNhawmf xây dựng, cũng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 24 tháng 02 naw2m 2020 BCĐ 138 xã Thiệu vũ huyện Thiệu hóa ra mắt mô hình " Xứ đạo bình yên - Gia hạnh phúc"

Nhằm xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 24/2/2020, BCĐ 138 xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo…

Thiệu Vũ là xã nằm ở tả ngạn sông Chu, cách trung tâm huyện Thiệu Hoá 8km về phía Tây với dân số 1.604 hộ, 6.582 nhân khẩu, trong đó có 19,6% dân số theo đạo Thiên Chúa. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã nói chung và trong vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa nói riêng có nhiều kết quả nổi bật.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, Ban chỉ đạo ANTT xã Thiệu Vũ đã tham mưu cho UBND xã xây dựng và cho ra mắt mô hình“Xứ đạo bình yên – Gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo.

Thông qua mô hình này nhằm xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các giáo xứ, giáo họ với mục tiêu “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, từ đó phấn đấu xây dựng giáo xứ kiểu mẫu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

http://conganthanhhoa.vn/upload/81582/fck/files/87360768_699810527429544_7056264842193141760_n.jpg

Ký kết giao ước thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc”

Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, UBND xã Thiệu Vũ đã thành lập BCĐ xây dựng mô hình với 14 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” như: 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của Giáo hội. ANTT được đảm bảo, phấn đấu làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; không khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; có ý thức vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn.

Tại buổi lễ ra mắt mô hình các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các Giáo họ đã ký kết đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc”.

Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc

Đăng lúc: 26/02/2020 (GMT+7)
100%

phucsNhawmf xây dựng, cũng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 24 tháng 02 naw2m 2020 BCĐ 138 xã Thiệu vũ huyện Thiệu hóa ra mắt mô hình " Xứ đạo bình yên - Gia hạnh phúc"

Nhằm xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 24/2/2020, BCĐ 138 xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo…

Thiệu Vũ là xã nằm ở tả ngạn sông Chu, cách trung tâm huyện Thiệu Hoá 8km về phía Tây với dân số 1.604 hộ, 6.582 nhân khẩu, trong đó có 19,6% dân số theo đạo Thiên Chúa. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã nói chung và trong vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa nói riêng có nhiều kết quả nổi bật.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, Ban chỉ đạo ANTT xã Thiệu Vũ đã tham mưu cho UBND xã xây dựng và cho ra mắt mô hình“Xứ đạo bình yên – Gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo.

Thông qua mô hình này nhằm xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các giáo xứ, giáo họ với mục tiêu “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, từ đó phấn đấu xây dựng giáo xứ kiểu mẫu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

http://conganthanhhoa.vn/upload/81582/fck/files/87360768_699810527429544_7056264842193141760_n.jpg

Ký kết giao ước thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc”

Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, UBND xã Thiệu Vũ đã thành lập BCĐ xây dựng mô hình với 14 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” như: 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của Giáo hội. ANTT được đảm bảo, phấn đấu làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; không khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; có ý thức vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn.

Tại buổi lễ ra mắt mô hình các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các Giáo họ đã ký kết đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc”.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT