Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê

Đăng lúc: 25/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25 tháng tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiêu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bão

Thực hiện công văn chỉ đạo số 1731 ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức nạo vét khơi thông các dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu và phát quang mái đê năm 2021.
Để chủ động ứng phó với bão, lũ xảy ra giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2021Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiệu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bãoIMG_6687 quang.jpg
IMG_6688 quang.jpgIMG_6693 Q.jpgquang XĐ.jpg

Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê

Đăng lúc: 25/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25 tháng tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiêu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bão

Thực hiện công văn chỉ đạo số 1731 ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức nạo vét khơi thông các dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu và phát quang mái đê năm 2021.
Để chủ động ứng phó với bão, lũ xảy ra giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2021Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiệu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bãoIMG_6687 quang.jpg
IMG_6688 quang.jpgIMG_6693 Q.jpgquang XĐ.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT