HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂ 2021

SÁNG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021 ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU VŨ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA...HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂ 2021
Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị...Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và là theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đêDân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê
kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu vũkỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu vũ
ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19
Di tích nhà Lưu niệm Ông Hoàng Văn Cài Di tích nhà Lưu niệm Ông Hoàng Văn Cài
Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh...Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc
Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán...Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT