Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê

Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê

Sáng ngày 25 tháng tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiêu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bão

Dân quân tự vệ xã Thiệu vũ ra quân làm vệ sinh cơ đê

Sáng ngày 25 tháng tháng 6 năm 2021 Dân quân cơ động xã Thiêu vũ ra quân phát quang hành lang mái đê trong mùa mưa bão

Đăng lúc 1 năm trước · 579 lượt xem

Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc

phucsNhawmf xây dựng, cũng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 24 tháng 02 naw2m 2020 BCĐ 138 xã Thiệu vũ huyện Thiệu hóa ra mắt mô hình " Xứ đạo bình yên - Gia hạnh phúc"

Đăng lúc 3 năm trước · 1209 lượt xem

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2019 xã Thiệu Vũ tổ chức lễ tọa đàm gặp mặt tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ đợt I năm 2019

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện Thiệu hóa về việc gọi công dân nhập ngũ đợt I/2019 xã Thiệu vũ đã có 07 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt I/2019, Sáng ngày 18 thang 02 năm 2019 Đảng ủy HĐND, UBND, UB MTTQ xã Thiệu vũ tổ chức tọa đàm gặp mặt, giao lưu VHVN tiễn chân các tân binh lên đường nhập ngũ

Đăng lúc 4 năm trước · 2037 lượt xem

Xã Thiệu vũ tích cực hoàn tất cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư

Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 xã Thiệu vũ tiến hành tổng điều tra cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn xã.

Đăng lúc 4 năm trước · 1598 lượt xem

Ngày 25 tháng 5 năm 2018 UBND xã Ban chỉ đạo ANTT xã họp tổng kết đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh

ngày 25 tháng 5 năm 2018 Ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện chỉ thị số 10, Đề án 375 của UBND Tỉnh Thanh hóa về xây dựng "Khu dân cư an toàn về ANTT "

Đăng lúc 5 năm trước · 1404 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT