20170411_164737.jpg 

Địa giới hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Vũ nằm ở phía tây bắc của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạn sông Chu.

Lịch sử hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Vũ ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc tổng Phù Chẩn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn xã nêu trên thuộc xã Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Ngọc Vũ chia thành các xã Thiệu Ngọc và Thiệu Vũ[5].

Năm 1977, xã Thiệu Vũ cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên[6].

Năm 1996, xã Thiệu Vũ thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Vũ gồm có các làng[4]:

  • Yên Lộ (An Lộ): tên gọi có từ đầu thế kỉ 19, tên nôm là làng Lỗ.
  • Lam Vỹ: tên gọi có từ đầu thế kỉ 19, tên nôm là làng Vả.
  • Cẩm Vân: đầu thế kỉ 19 là thôn Hoa Vân.
  •  

Di tích[sửa | sửa mã nguồn]

  • Đình và chùa Yên Lộ.
  • Đình Lam Vỹ.
  • Đình Cẩm Vân.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT