Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - HĐND
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Quang Chính0941874696
2Ngô Đức Ngọc0914630194
3Nguyễn Hữu Thanh0941430238
4Nguyễn Quang Sinh0855499568
5Ngô Văn Mọc0888554256
6Trịnh Việt Quang0915144136
7Lê Tiến Bình0941118198
8Nguyễn Hữu BìnhVăn phòng0949174453