Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - HĐND
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Quang Chính0941874696
2Ngô Đức Ngọc0914630194
3Nguyễn Hữu Thanh0941430238
4Nguyễn Quang Sinh0855499568
5Ngô Văn Mọc0888554256
6Trịnh Việt Quang0915144136
7Lê Tiến Bình0941118198
8Nguyễn Hữu BìnhVăn phòng0949174453

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT