Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Vũ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân trong xã, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin tức sự kiện

Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán...Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân
Sự đổi thay của xã Thiệu vũ sau hơn một năm xây dựng NTM Sự đổi thay của xã Thiệu vũ sau hơn một năm xây dựng NTM
Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác...Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019
Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập...Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập suốt đời
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị...Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06...Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019
Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo...Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo các Di tích văn hóa