Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc

phucsNhawmf xây dựng, cũng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 24 tháng 02 naw2m 2020 BCĐ 138 xã Thiệu vũ huyện Thiệu hóa ra mắt mô hình " Xứ đạo bình yên - Gia hạnh phúc"

Tin tức sự kiện

Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh...Xã Thiệu vũ ra mắt mô hình Xứ đạo bình in, gia đình hạnh phúc
Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán...Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân
Sự đổi thay của xã Thiệu vũ sau hơn một năm xây dựng NTM Sự đổi thay của xã Thiệu vũ sau hơn một năm xây dựng NTM
Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác...Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019
Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập...Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập suốt đời
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị...Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06...Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019