Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 27/5/2018 Hội liên hiệp phụ nữ xã Thiệu vũ tổ chúc lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP làm điểm tại chi hội thôn Lam Đạt

Tin tức sự kiện

Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực...Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm
Xã Thiệu Vũ khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, triển...Xã Thiệu Vũ khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018
Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức họp Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức họp
Ngày 25 tháng 5 năm 2018 UBND xã Ban chỉ đạo ANTT xã họp...Ngày 25 tháng 5 năm 2018 UBND xã Ban chỉ đạo ANTT xã họp tổng kết đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh
UBND xã họp mở rộng UBND xã họp mở rộng

Tin kinh tế - CHính trị

Xã Thiệu Vũ khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018

Mặc dù trong những ngày vừa qua, tình hình thời tiết nắng gay gắt, nhưng nhân dân xã Thiệu vũ vẵn tích cực ra, đồng tranh thủ thu hoạch lúa chiêm xuân chuẩn bị sản xuất vụ thu mùa và triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2018

Tin văn hóa - xã hội

Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 27/5/2018 Hội liên hiệp phụ nữ xã Thiệu vũ tổ chúc lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP làm điểm tại chi hội thôn Lam Đạt

An ninh quốc phòng

Ngày 25 tháng 5 năm 2018 UBND xã Ban chỉ đạo ANTT xã họp tổng kết đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh

ngày 25 tháng 5 năm 2018 Ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện chỉ thị số 10, Đề án 375 của UBND Tỉnh Thanh hóa về xây dựng "Khu dân cư an toàn về ANTT "