Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện thiệu hóa,Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Tin tức sự kiện

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị...Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06...Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019
Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo...Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo các Di tích văn hóa
Xã Thiệu vũ Đại hội cựu giáo chức lần thứ nhất nhiệm kỳ...Xã Thiệu vũ Đại hội cựu giáo chức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019
Lễ công bố Quyết Định xã Thiệu vũ đạt chuẩn NTM năm 2018Lễ công bố Quyết Định xã Thiệu vũ đạt chuẩn NTM năm 2018
Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2019 xã Thiệu Vũ tổ chức lễ tọa...Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2019 xã Thiệu Vũ tổ chức lễ tọa đàm gặp mặt tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ đợt I năm 2019
Các Đ/c Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh Đạo Huyện về thăm và chúc tết...Các Đ/c Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh Đạo Huyện về thăm và chúc tết Kỷ hợi tại xã Thiệu vũ