Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ vơi mô hình đường tranh bích họa tuyên truyền về ATTP, đặt hình chipi tại điểm chợ và các trường học

Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ được Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng Mô hình "Đường tranh bích họa tuyên truyền đảm bảo vệ sinh ATTP", 05 hình chipi tuyên truyền về An toàn thực phẩm, 01 loa tuyên truyền di động, tặng trang phục áo, mũ cho đội thanh niên xung kích. Mô hình Đường tranh bích họa tuyên truyền đảm bảo ATTP tại Trường Mầm Non Thiệu Vũ.

Tin tức sự kiện

Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ vơi mô hình đường tranh bích...Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ vơi mô hình đường tranh bích họa tuyên truyền về ATTP, đặt hình chipi tại điểm chợ và các trường học
Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì...Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023
Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì...Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023
Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì...Kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023
Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân xã Thiệu Vũ tổ chức Chương trình...Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân xã Thiệu Vũ tổ chức Chương trình phối hợp
Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị triền khai tháng hành...Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị triền khai tháng hành động vì ATTP
MTTQ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị triền khai kế hoạch đảm...MTTQ xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị triền khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu vũ tổ chức tuyên truyền lưu...Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu vũ tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng tháng hành động VSATTP năm 2023

Tin văn hóa - xã hội

Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ vơi mô hình đường tranh bích họa tuyên truyền về ATTP, đặt hình chipi tại điểm chợ và các trường học

Đoàn thanh niên xã Thiệu Vũ được Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng Mô hình "Đường tranh bích họa tuyên truyền đảm bảo vệ sinh ATTP", 05 hình chipi tuyên truyền về An toàn thực phẩm, 01 loa tuyên truyền di động, tặng trang phục áo, mũ cho đội thanh niên xung kích. Mô hình Đường tranh bích họa tuyên truyền đảm bảo ATTP tại Trường Mầm Non Thiệu Vũ.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT