Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 Hội khuyến học xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2014 - 2019

Tin tức sự kiện

Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác...Xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về công tác khuyến học khuyến tài 2014 - 2019
Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập...Khai giảng TTHTCĐ xã Thiệu vũ và phát động tuần lễ học tập suốt đời
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị...Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gi về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06...Đảng bộ xã Thiệu vũ Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 06 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019
Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo...Thiệu vũ đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trung tu tôn tạo các Di tích văn hóa
Xã Thiệu vũ Đại hội cựu giáo chức lần thứ nhất nhiệm kỳ...Xã Thiệu vũ Đại hội cựu giáo chức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019Tập huấn kiến thức về về sinh ATTP năm 2019